Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Thông báo số 175/TB-VPTT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về kết luận của đồng chí Hồ Đức Phớc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Hội nghị giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý III năm 2022; ngày 30/11/2022, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 4082/KH-BCĐ về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn. Theo Kế hoạch, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ:

- Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý các hành vi sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm an toàn thực phẩm góp phần ổn định thị trường trong những tháng cuối năm 2022 và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

- Các sở, ngành, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực quản lý chủ động nắm chắc diễn biến tình hình thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật để bảo về quyền và lợi ích của người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh hợp pháp.

- Xác định đối tượng, tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm; tăng cường kiểm soát tại các siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tiện lợi, đại lý, cửa hàng tạp hóa, chợ và các khu vực tập kết hàng hóa...; kiểm soát các hành vi lợi dụng mua, bán online, mạng xã hội (facebook, zalo...) để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật với các hình thức phong phú, đa dạng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần chuyển biến sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

  Xem chi tiết nội dung của Kế hoạch tại đây!

/documents/20195/0/4082cvub.pdf/92c6fb2c-5bb6-430f-adb1-f72e7bd0ba65

Đỗ Huỳnh Trúc Hằng
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp