Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận năm 2022

Cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã tham mưu cho Cục xây dựng Kế hoạch số 121/KH-CQLTT ngày 15/02/2022 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 và chỉ đạo các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Đội Quản lý thị trường nghiêm túc triển khai thực hiện

Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022; Căn cứ Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022; Phòng Thanh tra- Pháp chế thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã tham mưu cho Cục xây dựng Kế hoạch số 121/KH-CQLTT ngày 15/02/2022 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 và chỉ đạo các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Đội Quản lý thị trường nghiêm túc triển khai thực hiện.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch trên là nhằm đánh giá hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực thanh tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường. Việc thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, gắn với hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của Cục; kết hợp công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng chuyên môn, Đội Quản lý thị trường trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật; kịp thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính được tiến hành kịp thời, thống nhất, chặt chẽ và đúng quy định pháp luật

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính

- Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường tại Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 22/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025; Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 23/QĐ-CQLTT ngày 10/01/2022 ban hành Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2022 để triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-TCQLTT ngày 25/01/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường; Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch số 119/KH-CQLTT ngày 14/02/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Kết quả cụ thể như sau:

+ Lực lượng Quản lý thị trường đã triển khai Quyết định số 23/QĐ-CQLTT cho ký cam kết cho 2.299 cơ sở kinh doanh các mặt hàng giày dép, quần áo, thực phẩm, thiết bị điện tử, mỹ phẩm, dược phẩm, phụ kiện trang sức, mũ bảo hiểm, phụ tùng xe máy, và các loại hàng hóa thường xuyên bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn Quản lý và ký quy chế phối hợp cơ sở Ban Quản lý chợ, Ban Quản lý khu du lịch.

+ Đồng thời, các Đội Quản lý thị trường triển khai Quyết định số 119/QĐ-TCQLTT tổ chức cho 3.501 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ký cam kết “không kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất lượng và hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm; không đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết”.

+ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận công khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trên Trang thông tin điện tử của Cục để các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. Thường xuyên đăng các tin, bài về hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của Cục cho đến nay đã đăng 120 bản tin trên trang thông tin điện tử Website của Tổng cục và Cục để phổ biến, tuyên truyền nhằm giúp các các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiếp cận pháp luật, hạn chế các sai phạm trong hoạt động kinh doanh.

- Trong năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận thường xuyên quán triệt, chỉ đạo công chức các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Đội Quản lý thị trường trực thuộc thực hiện đúng, cập nhật kịp thời các văn bản bản pháp luật mới ban hành thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, hội nghị cán bộ công chức, sinh hoạt đơn vị định kỳ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhiệm vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đồng thời, triển khai phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến công chức trong cơ quan:

Trong tháng 01/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi toạ đàm về chuyên môn nghiệp vụ với thành phần tham dự của lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, các Đội QLTT và một số công chức của Cục với nội dung: phổ biến các quy định pháp luật mới, thảo luận, trao đổi các khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng các văn bản pháp luật mới ban hành: Luật vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2022, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ; Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; …Qua đó nhằm triển khai thực hiện đúng, kịp thời trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

Ngày 09/6/2022, báo cáo viên Vụ Chính sách – Pháp chế hỗ trợ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận triển khai việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Quản lý thị trường năm 2022 về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính: Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; Thông tư số 27/2020/TT-BCT; Thông tư số 22/2021/TT-BCT và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan với thành phần tham dự của lãnh đạo Cục và các công chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận.

- Trong năm 2022, Cục Quản lý thị trường đã cử 05 công chức tham dự Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính, 10 công chức tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quản lý thị trường; 06 công chức tham gia lớp Bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính (học trực tuyến) do Trường cán bộ Thanh tra – Thanh tra Chính phủ tổ chức.

(Lực lượng Quản lý thị trường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ)

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính

Từ ngày 15/12/2021 đến 15/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và xử lý 209 vụ vi phạm, giảm với cùng kỳ năm trước là 369/209 vụ vi phạm; tổng số đối tượng bị xử phạt là 209 đối tượng; số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành là 208 quyết định (01 quyết định còn thời hiệu thi hành. Nguyên nhân: do số tiền phạt lớn, tiền phạt là 67.500.000 đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là: 79.418.639 đồng nên tổ chức bị xử phạt đang tìm nguồn kinh phí để thi hành quyết định xử phạt); tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 2.880.9222.610 đồng (đạt 78% so với cùng kỳ năm trước là 2.880.9222.610 đồng/3.694.066.000 đồng đồng); trong đó xử phạt vi phạm hành chính đạt 80% so với cùng kỳ năm trước là 2.495.222.610 đồng/3.152.458.000 đồng; bán hàng tịch thu đạt 71,2% so với cùng kỳ năm trước là 385.700.000 đồng/541.608.000 đồng.

3. Đánh giá về tình hình xử phạt vi phạm hành chính

Nhìn chung, hầu hết các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi ban hành đều được thi hành nghiêm. Có được kết quả trên là do Cục đã kết hợp nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh như: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh; quản lý địa bàn chặt chẽ theo đúng phương pháp, nội dung quy định; tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy trình; giải thích, chứng minh, làm rõ để người vi phạm nhận thức được hành vi vi phạm hành chính. Nhận thức của các tổ chức, cá nhân về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính được nâng cao; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong quản lý xã hội; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật./.

Nguyễn Thị Kiều Châu
Phòng Thanh tra - Pháp chế