Cục QLTT Bình Thuận tổ chức thành công Hội nghị Công chức, người lao động năm 2021.

Sáng ngày 31/12/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, để hạn chế tập trung quá đông người, nhằm bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch nên Hội nghị công chức, người lao động năm 2021 tổ chức theo hình thức họp trực tiếp và trực tuyến, Hội nghị có sự tham gia họp trực tiếp của Tập thể Lãnh đạo Cục, lãnh đạo chủ chốt của các Phòng, Đội Quản lý thị trường, còn lại công chức của các Phòng, Đội Quản lý thị trường tham dự họp trực tuyến.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Cục trưởng, chủ trì hội nghị, nhận định Hội nghị là dịp để toàn thể công chức, người lao động trực tiếp bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị nhằm tìm được giải pháp tốt, sáng kiến mới để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn Cục trong năm 2022.

Nhìn lại kết quả thực hiện công tác quản lý thị trường trong năm 2021, do ảnh hưởng của của dịch bệnh Covid – 19 đã tác động không nhỏ trực tiếp đến kế hoạch, nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, công tác điều hành của lãnh đạo các cấp rất sát sao nên tình hình thị trường vẫn khá bình ổn, các vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời, hiệu quả. Cục đã tập trung chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến gian lận thương mại, an toàn thực phẩm,…, lợi dụng tình hình dịch bệnh để thu gom hoặc tăng giá bất hợp lý đối với hàng hóa là lương thực, thực phẩm, thuốc tân dược, xăng dầu, trang thiết bị y tế.... Vì vậy, tình hình thị trường hàng hoá trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định, ít biến động, chưa phát hiện tình trạng găm hàng, tích trữ gây bất ổn thị trường. Trong những tháng cuối năm 2021, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn dần phục hồi và đi vào hoạt động thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19.

Xuyên suốt trong một năm qua, từ khi phát động phong trào thi đua tại Hội nghị cán bộ công chức, người lao động, Tập thể lãnh đạo Cục QLTT đã phối hợp tốt với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục QLTT triển khai, chỉ đạo điều hành hiệu quả các phong trào thi đua. Công chức, người lao động tại các Phòng, Đội tích cực hưởng ứng các nội dung thi đua, đồng thời đề ra các giải pháp, phương hướng tốt nhất cho từng thời gian, mốc cụ thể trong năm. Nhiều nội dung, nhiều vấn đề đã được cụ thể hóa bằng các Kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo, đáp ứng nội dung, mục đích, yêu cầu trong triển khai thực hiện. Từng thời kỳ, từng mốc thời gian cụ thể đều có sự đối chiếu, so sánh, tổng hợp, sơ kết, đánh giá để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, đặc biệt là Kế hoạch kiểm tra định kỳ, kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kế hoạch thanh tra chuyên ngành, tuyên truyền phổ biến pháp luật, ... Lãnh đạo Cục và người đứng đầu ở các cấp Phòng, Đội QLTT đều có trách nhiệm đôn đốc, thúc đẩy việc thực hiện phong trào thi đua ở đơn vị được giao trách nhiệm quản lý. Từ đó, phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị được duy trì thường xuyên, liên tục, đạt hiệu quả.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng được lãnh đạo chú trọng quan tâm. Đã triển khai cho 100% cán bộ công chức tham gia học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khoá XII về tăng cường chỉnh đốn, xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biều hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động Quản lý thị trường về “Rèn tác phong chính quy, luyện ứng xử văn hóa”. Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, qua đó đã khích lệ tinh thần làm việc hăng say, hiệu quả của công chức, lao động.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, thực hiện tốt công tác chuyên môn theo vị trí, chức năng được giao. Trong năm 2021, Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường kiểm tra 1.185 vụ, phát hiện 391 vụ vi phạm tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu là 3.978,16 triệu đồng (tăng 893,61 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020), đạt 104,6% so với chỉ tiêu thu nộp ngân sách đã đăng ký năm 2021; trị giá hàng hóa tịch thu chờ bán từ đầu năm đến nay là 280,22 triệu đồng; trị giá hàng hóa tịch thu chờ tiêu hủy từ đầu năm đến nay là 1.499,33 triệu đồng. Số đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cục quản lý là 9.559 đơn vị (DN 1.198; Hộ 9.361).

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Doanh Điền, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh đã phát động phong trào thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2022. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với một số chỉ tiêu như: Phấn đấu 100% tập thể Lao động tiên tiến; 100% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 5% cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở; 20% cá nhân được Cục trưởng Cục QLTT tặng Giấy khen; 100% đoàn viên có đăng ký thi đua đạt Đoàn viên công đoàn xuất sắc; 100% nữ công chức có đăng ký thi đua đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Cơ quan đạt danh hiệu “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, Công đoàn cơ sở Cục QLTT đạt “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 100% gia đình cán bộ công chức, người lao động đạt “gia đình văn hóa”.

Hội nghị diễn ra tốt đẹp, Tập thể lãnh đạo Cục và công chức người lao động trong cơ quan quyết tâm, đồng lòng xây dựng cơ quan vững mạnh, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2022./.

Lê Văn Đính
Phòng Tổ chức - Hành chính