Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022

Tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với 360 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh; đấu tranh hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa góp phần phát triển sản xuất, bình ổn thị trường, mở rộng giao thương hàng hóa, dịch vụ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng và Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường, Công văn số 2910/TCQLTT-TTKT ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận.

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1425/QĐ-CQLTT ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 của Cục.

Đối tượng kiểm tra của Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là:

- Tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu; kinh doanh khí;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường về trang thiết bị y tế liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật;

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng điện tử, sản phẩm thời trang;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu; kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Vui lòng xem chi tiết Quyết định số 1425/QĐ-CQLTT tại đây:/documents/20195/0/1-2022+NVTH+b.pdf/27cdfed2-4a0a-454f-a3be-b191d7bcf05d

./.

Nguyễn Trúc Anh
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp