Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận

Ngày 13/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Ngày 13/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1248/QĐ-CQLTT ngày 31/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021; Quyết định số 331/QĐ-CQLTT ngày 12/4/2021 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; Quyết định số 467/QĐ-CQLTT ngày 26/5/2021 về việc thanh tra  việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; Kế hoạch số 333/KH-CQLTT ngày 12/4/2021 của về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2021 và Kế hoạch số 350/KH-CQLTT ngày 16/4/2021 về đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2021.

Nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý tập trung vào các nội dung: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh; quy định về tự công bố sản phẩm; hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa; nhãn hàng hóa, các quy định về chất lượng. Đồng thời, các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đã chủ trì tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do UBND các huyện thành lập.  

Từ ngày 10/12/2020 đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đã thanh tra, kiểm tra 342 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xử lý 42 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt trên 409 triệu đồng, tăng 269 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh việc tích cực kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận còn thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh, không để xảy ra các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý. Cụ thể: đã thực hiện ký cam kết cho 920 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên điạ bàn tỉnh; đồng thời đã viết 10 tin bài tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng; in và treo trên địa bàn tỉnh tổng cộng 120 băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện định hướng chương trình kiểm tra năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường đã được Bộ Công Thương phê duyệt theo Quyết định số 2568/QĐ-BCT ngày 12/11/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 trong đó có nội dung kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn xây dựng Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán  Nhâm Dần năm 2022 trình Ủy ban nhân dân các huyện ban hành và tổ chức triển khai thực hiện; trong đó chú trọng triển khai kiểm tra các nội dung về an toàn thực phẩm.

-Xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022  trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Phương Kiều
Phòng Thanh tra- Pháp chế