Tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý.

Tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn quản lý tại các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và thị xã La Gi, trong tháng 10 và tháng 11 năm 2022 Đội Quản lý thị trường số 2 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đã tổ chức các Tổ công tác quản lý địa bàn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quản lý địa bàn, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu một cách thường xuyên và liên tục nhằm tuyên truyền, quản lý hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Đội Quản lý thị trường số 2 quản lý, qua đó góp phần tăng khả năng phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm như: đầu cơ, găm hàng tăng giá quá mức, cắt giảm thời gian bán hàng của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn quản lý.

Qua công tác tăng cường quản lý địa bàn, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho các cửa hàng kinh doanh mặt hàng xăng dầu trên địa bàn quản lý, từ đó tổ chức kinh doanh hiểu rõ tác hại và các hình thức bị xử lý theo pháp luật để ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá quá mức, cắt giảm thời gian bán hàng qua đó đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, giám sát, ngăn chặn đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm nêu trên của lực lượng Quản lý thị trường.

Lê Hồng Anh
Đội QLTT số 2