Kiểm tra, kiểm soát

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận